Παγκόσμια σταθερή Τηλεφωνία

Η πιό "ξεκάθαρη" και πιο οικονομική σταθερή παγκόσμια τηλεφωνία για επιχειρήσεις & ιδιώτες στην Ελλάδα!

Call rates
Price per minute
Απλός
Greece
0,105
0,063
Greece
0,036
Free
Greece Mobile
0,105
0,063
Greece Mobile
0,036
Free
Greece Mobile
0,192
0,115
Greece Mobile
0,068
0,041
Greece
1,444
0,866